Help de bijen!

Wist je dat je door een bloemenweide, bloemenakker of bloemenrand aan te leggen de bijen helpt?

✓ Bijen zijn als bestuivers van onvoorstelbaar belang voor:

  • 1. De productie van land- en tuinbouwgewassen!
  • 2. Behoud van de natuur en soortenrijkdom!

Doe vandaag nog iets om de achteruitgang van de bijenpopulatie een halt toe te roepen!

Maak je tuin aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers.

Over vlinders

Wist je dat…

… veldbloemen ook nuttig zijn voor vlinders? Ze geven vlinderpopulaties betere overlevingskansen. Het is belangrijk dat de bloemenweiden of rand niet te vroeg gemaaid wordt!

… vlinders verschillende structuren nodig hebben om te overleven. In de loop van een vlinderleven heeft ze volgende structuren nodig: voedselplanten (=nectarbloemen), waardplanten voor het afzetten van eitjes, uitkijkplaatsen en bruidsbomen en schuilplaatsen nodig. Met andere woorden, vlinders hebben zowel gras, veldbloemen, struiken als bomen nodig om te overleven.

… klaversoorten van bijzondere waarde zijn voor vlinders? Zo zijn gewone rolklaver en andere klaversoorten in gras de waardplant van o.a. icarusblauwtje, boswitje en sint-jansvlinder.

…houtachtige soorten zoals sleedoorn, olm, zomereik en in zeker sporkehout heel belangrijk zijn voor vlinders. Sporkehout bijvoorbeeld is de waardplant van het citroentje en boomblauwtje. Sporkehout is van grote waarde voor zowel vlinders als bijen.

… bramen, distels en zelfs brandnetels van belang zijn voor een groot aantal vlinders. Laat een hoekje in je tuin vrij voor dit soort planten. Vlinders zullen ermee gebaat zijn.

… veldbloemen de biodiversiteit doen stijgen waardoor je in je tuin terug een evenwicht krijgt. Daardoor zullen ziekten en plagen onderdrukt worden.